Hem Direkt till sidans innehållsförteckning

Möte i Eslöv i september 2014

01.10.2014
Möte i Eslöv i september 2014
Deltagare i Ilek

Kurs/möte i Eslöv i september 2014 

Ilek projektets tredje möte var i Eslöv i Sverige 18.-19. september 2014.  Programmet bestod av samma form som mötet i Asker där deltagarna delade erfarenheter med varandra av arbetet mellan mötena, introduktion av förskoleverksamhet i Eslöv och studiebesök till olika förskolor och kulturbesök. 

Första delen av mötet hölls i Eslövs stadshus där man fick information om Eslöv och skolverksamheten. Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och Ann-Marie Mattson avdelningschef för förskolan presenterade Eslöv. Lennart Svensson förskolechef för Löberöds förskolor medverkade i programmet och var med under diskussioner och studiebesök. 

Samarbetet diskuterat

Under mötet i Eslöv gick deltagarna igenom arbetet med appen Book Creator och redovisade för varandra hur man arbetade med de nordiska böckerna och hur det hade gått.  Man diskuterade fortsatt arbete med Book Creator och gick igenom fortsatt arbete med Bits-Board och Puppet Pals, där man ska jobba med temat mat och nordiska högtider/traditioner från varje land.  Tekniska detaljer angående appen diskuterades och hur man skulle dela de filer man jobbade med i de specifika apparna.Även diskuterade man fortsatta Face-time möten.  Förslag på arbete under vintern fram till mötet i Jakobstad diskuterades och bestämdes.

IKT och språkår i Eslöv

Esbjörn Alm, IKT (Information kommunikation teknik) samordnare hos Eslöv berättade om IKT projektet i Eslöv och man diskuterade hur lärare delar med sig av kunskap med varandra på kunskapsmöten.
Lennart Svensson förskolechef höll en introduktion om språkåret hos Eslöv, se närmare här om språkåret (pdf-dokument). 
Deltagarna fick även en kort kurs/ presentation av appen aurasma som används ganska mycket av t.ex. Bokebo förskola i Eslöv.  

Besök i verksamheten

Under mötet i Eslöv gjorde man studiebesök till tre olika förskolor i Eslöv som alla har olika inriktningar: 
Pegasus, en uteförskola, "I Ur och Skur" certifierad förskola. Se info här.
Lönnebo förskola där man arbetar i verkstäder istället för avdelningar, med matteverkstad, dramaverkstad, skapandeverkstad, utverkstad/naturrum. Se info här.
Bokebo förskola, där man arbetar med profilen Leken och det lustfyllda lärandet. Se info här.

Kulturbesök

I medborgarhuset i Eslöv träffade deltagarna förskolechefer i Eslöv och samtalade med dem, samt fick man en guidning runt huset. Ilek-gruppen besökte även den unika utställningen ."Den dolda kvinnomakten" på Skarhults slott.

Se även fler bilder från mötet i Eslöv här.

Til baka
    Kontakt