Hem Direkt till sidans innehållsförteckning

Projektet avslutat i Jakobstad

16.04.2015
Projektet avslutat i Jakobstad

Ilek projektets fjärde och sista möte var i Jakobstad i Finland 5.-6. mars 2015. Första delen av mötet hölls i Jakobstads stadshus där man fick information om Jakobstads kommun och om dagvården/skolverksamheten i Jakobstad och Finland. Tom Enbacka dagvårdschef i Jakobstad medverkade och berättade om Jakobstad och dess verksamhet. I Jakobstad fick man även information om PISA resultat och man diskuterade hur det påverkar arbete i dagvård och grundskolor.

Uppvisning av arbete och utvärdering av projektet

Under mötet lade man ner tid på att gå igenom det arbete man utfört med barnen i förskolorna och diskutera det. Arbete med Book Creator, Puppet Pals och Bitsboard visades upp.  Gruppen gick igenom en evaluering/utvärdering av hur projektet har fungerat och diskuterade möjligheter på fortsatt samarbete även om projektet avslutas formellt. 

Intressanta studiebesök

I Jakobstad besökte man även förskolor som i de andra kommunerna och deltagarna fick mycket god information om hur förskolorna i alla länder liknar varandra men även ta del av olika traditioner mellan de nordiska länderna. I Jakobstad besökte man:
Kyrkostrands daghem, se info här
och Språkbadsskolan, som ordnar språkbadsundervisning på både finska och svenska, se info här.

Besök i Campus Allegro

Ilek gruppen fick en guidad rundtur runt Jakobstad och avslutade mötet i Jakobstad med ett besök till Campus Allegro. I Campus Allegro har man kring tre återupptäckta 1700tals gator skapat ett centrum för konst, kreativitet och utbildning.  Under besöket dit fick Ilek-gruppen vara med i en musiklektion för barnträdgårdslärare/förskolelärare där lektionens tema var valt speciellt för tilfället och det var att jobba med musikens grundelement med finländska inslag.

 Foton från mötet i Jakobstad.

Til baka
    Kontakt